باید همیشه مست بود

شارل بودلر

 

باید همیشه مست بود!
مسئله همین است!
برای حس نکردنِ بارِ سنگینِ زمان، که شانه هایتان را خُرد می‌کند، و به زمینتان می‌زند؛ باید مُدام مست شوید!
اما از چه چیزی؟
شراب؟
شعر؟
یا زهد؟
هر طور که میلِ شماست!
اما مست شوید...
شارل بودلر

 

اگر دست به قلم هستید و قصد به اشتراک گذاشتن نوشته‌هاتونُ دارید ما میتونیم کمکتون کنیم. فقط کافیه روی اینجا کلیک کنید!

 • نظرات [ ۰ ]
  • رضا مرادی

  پر کردن جالی خالی نفر قبلی

  علی قاضی نظام

   

  گاهى فکر میکنم مگر میشود آدمها
  اینقدر راحت و هر چند وقت یکبار
  کنارِ معشوقه اى جدید بایستند و
  دو نفره هایشان را به معرض نمایش بگذارند؟
  انگار خودشان ثابت اند و آدمِ کنار دستى شان فقط عوض میشود...
  در همان مکان ها
  با همان خنده ها
  با همان ژست هاى مضحک
  که مثلاً من خیلی خوشبختم
  و افسوس به حالِ آنهایى که فقط مى آیند تا جاى خالىِ نفرِ قبل را پر کنند!
  علی قاضی نظام

   

  اگر دست به قلم هستید و قصد به اشتراک گذاشتن نوشته‌هاتونُ دارید ما میتونیم کمکتون کنیم. فقط کافیه روی اینجا کلیک کنید!

 • نظرات [ ۱ ]
  • رضا مرادی
  من کل آسمان تو را گشتم،
  دیریست، کفتران به تو مشغولند.