مائده زمان

 

گاهی، دوستش‌ داری اما
اگر بگویی دلسرد میشود!
واژه های گرم از دهان که بیرون می آیند سرد میشوند، از دهان افتاده درست مثلِ چای در یک روز پر مشغله که وقت نمیکنی بنوشی اش...
میدانی سخت میگویی دوستت دارم
اما او راحت میشنود.
تقصیر آنها هم نیست، نداشته اند، نخواسته اند و نمیخواهند داشته باشند آدمهایی را که بی غرور عشق میورزند.
دوست داشتنش جرئت میخواهد،
داشته ام که مانده ام...
اما این روزها غرور
همه چیز را وارونه کرده است،
نمیگویم دوستش دارم تا دوستیِ عاشقانه اما سادهِ یمان بهم نخورد.

مائده زمان

 

اگر دست به قلم هستید و قصد به اشتراک گذاشتن نوشته‌هاتونُ دارید ما میتونیم کمکتون کنیم. فقط کافیه روی اینجا کلیک کنید!