امیر وجود 

 

هر کسى از یک جایى به بعد ته مى کشد

آنقدر دق مى کند
بغض مى کند
ضجه مى زند
تا به خودش بیاید
که باید عاقلانه دور شود
از تمام هیجاناتى که
به روحش جز غم و درد و غصه هیچ ندادند
آدم که نمى تواند مرده متحرک باشد
یک روز به خودش مى آید
براى رهایى از هر چه غلط و اشتباه است
کمى عمیق تر به دور و اطرافش نگاه کند
مى فهمى جانم
آنقدر عمیق که چیزهایى
که به روح و روانش آسیب مى زند را
هیچ وقت آرزو نکند
امیر وجود

 

اگر دست به قلم هستید و قصد به اشتراک گذاشتن نوشته‌هاتونُ دارید ما میتونیم کمکتون کنیم. فقط کافیه روی اینجا کلیک کنید!