یاسمن مهدیپور

 

شما مگر چشمانتان بسته است؟!
روز اولِ رابطهِ هایتان چشم هایتان را خوب باز کنید ببینید تفاهم دارید!
سطح اجتماعی تان بهم میخورد!
سنِ تان مشکلی ندارد!
دور بودن سردتان نمی کند!
خوب ببینید و بسنجید...
گاهی علاوه بر قلب با مغزتان هم فکر کنید،
بعد بگویید
تورا برای یک عمر میخواهم؛
بعد دوستت دارم را به زبان بیاورید...
کلمات جان دارند...
جانمان را نگیرید با این کلمات!
دل خوش مان نکنید و بعد با وقاحت هرچه تمام نگویید:
ما به دردِ هم نمیخوریم...
روز اول کور نبودید!
ما همان انتخاب های خودتان هستیم...
اگر حرمت رابطه را نگه نمی دارید،
حرمت آن کلمات بیچاره را حفظ کنید..
تا وقتی قلبِ مان "دوستت دارمی" میشنود،
راهش را کج نکند و برود...
اعتماد را از قلبِ مان نگیرید لطفا!
یاسمن مهدیپور

 

اگر دست به قلم هستید و قصد به اشتراک گذاشتن نوشته‌هاتونُ دارید ما میتونیم کمکتون کنیم. فقط کافیه روی اینجا کلیک کنید!