نرگس صرافیان طوفان

 

آدم ها تا جایشان را برایت خالی نکنند، ارزش واقعی شان را نمی فهمی!
بعضی ها آن قدر معرفت دارند که دلشان نمی آید خودشان با پای خودشان بروند؛
باید حادثه ای بیاید و آنها را ببرد...
تا تو در حجمِ خالیِ نبودنشان، بنشینی و با خودت سبک سنگین کنی...
ببینی ارزششان در زندگی ات دقیقا کجاست...
ببینی رفتارت درست بوده؟!
تازه متوجه می شوی که در اولویت بندی هایت چقدر بیراهه رفته ای!
چقدر کمتر از لیاقتشان به آنها بها داده ای...
تازه می فهمی باید در رفتار و بذل محبت کردنت اساساً تجدید نظر کنی ...
حواست باشد!
آدم هایِ خوب، بی توجهی که دیدند خودشان نمی روند، روزگار آنها را می برد...‌
نرگس صرافیان طوفان

 

اگر دست به قلم هستید و قصد به اشتراک گذاشتن نوشته‌هاتونُ دارید ما میتونیم کمکتون کنیم. فقط کافیه روی اینجا کلیک کنید!