نیلوفر رضایی

 

هرکسی در رابطه اش تا یکجایی پیش قدم میشود
تو حرف نمیزنی ، او میزند
تو سراغی نمیگیری، او میگیرد
تو دلتنگش نمیشوی، او میشود
تو دوستت دارم نمیگویی، او میگوید
اما
یکجا با همیشه فرق میکند
تو نمیروی، او میرود!
میدانی هر آدمی تا یکجایی
در رابطه اش پاپیش میگذارد،
تا رابطه را حفظ کند
اما هرچیزی که یک طرفه باشد
خسته کننده میشود و آدم جا میزند!
و از یکجایی به بعد
میفهمد تلاش بیهوده است و رفتن بهترین راه...
آنجاست که دیگر فقط تو میمانی و تو!
نیلوفر رضایی

 

اگر دست به قلم هستید و قصد به اشتراک گذاشتن نوشته‌هاتونُ دارید ما میتونیم کمکتون کنیم. فقط کافیه روی اینجا کلیک کنید!