امیر وجود

 

نترسید!
رفتنی ها را بگذارید بروند...
باور کنید همیشه اصرار زیاد براى ماندن
کارمان را خراب مى کند
مى خواهند بروند
راه و جاده را نشانشان دهید
که داشتنشان
بدتر از نداشتن است
آدمهاى اجبارى
مثل جنس خرابند
فقط گند مى زنند به زندگیمان...
امیر وجود
 

اگر دست به قلم هستید و قصد به اشتراک گذاشتن نوشته‌هاتونُ دارید ما میتونیم کمکتون کنیم. فقط کافیه روی اینجا کلیک کنید!