فرزانه صد هزاری

 

عجیب تر از پرواز نهنگ ها این است که موقع رفتن میگوید"به خاطر خودت"مى روم.
چگونه مى شود،با اینکه میدانند بعد از رفتنشان چه روزهاى سختى در انتظار ماست به خاطر ما بروند..
در دنیا هیچ چیز براى آدمى عزیز تر از خودش نیست..
هر کسى که مى رود "به خاطر خودش" مى رود.
فرزانه صدهزارى

 

اگر دست به قلم هستید و قصد به اشتراک گذاشتن نوشته‌هاتونُ دارید ما میتونیم کمکتون کنیم. فقط کافیه روی اینجا کلیک کنید!