یگانه حق پرست

 

آدمی که واقعا بخواهد برود
بی حرف
بی کلام
وسایلش را جمع میکند از دلتان و میرود
طوری که انگار از اول نبود...
کسی که میگوید "خداحافظ"
گاهی یعنی راهم را سد کن
دستانم را بگیر!
بفهمید این را...
فرق رفتن ها را بفهمید
"خداحافظ" همیشه به معنای رفتن نیست...
گاهی یعنی مرا ببین که دارم از دست میروم...
یگانه حق‌پرست

  

اگر دست به قلم هستید و قصد به اشتراک گذاشتن نوشته‌هاتونُ دارید ما میتونیم کمکتون کنیم. فقط کافیه روی اینجا کلیک کنید!