مصطفی مستور

 

می‌خواهی از نگاه کردن به او فرار کنی.
پس سعی می‌کنی با ورق زدن
کتاب توی دستت یا با کشیدن
خطوط نامفهوم روی تکه‌ای کاغذ
خودت را سرگرم کنی، اما نمی‌توانی.
پرهیز از نگاه کردن به کسی،
که شوق دیدنش کلافه ات کرده،
تردید مبهمت را به یقینی روشن تبدیل می‌کند:
عاشق شده ای ...
مصطفی مستور

 

اگر دست به قلم هستید و قصد به اشتراک گذاشتن نوشته‌هاتونُ دارید ما میتونیم کمکتون کنیم. فقط کافیه روی اینجا کلیک کنید!